Coke Sales Summership

Coke Sales Summership

О пројекту "Coke Sales Summership"

Програм "Coke Sales Summership" ће се одржати током летњих месеци и траjаће шест недеља, тачниjе од 22. jула до 2. септембра 2016. године. Млади ће током траjања програма у компаниjи моћи да виде како изгледаjу дневне активности и радне обавезе запослених, а искуство ће стећи кроз четири дана праксе и jедан дан предавања на недељном нивоу. Сви студенти коjи уђу у програм добиjаjу сертификат да су завршили праксу и ући ће у базу за потенциjалне запослене компаниjе Coca-Cola Hellenic.

Могућност да се приjаве за учешће у програму имаjу сви студенти завршних и они коjи су дипломирали у периоду од последње две године. Изабрани студенти, коjи прођу процес селекциjе, ће кроз праксу у компаниjи и рад са менторима имати прилику да стекну нова знања и вештине, првенствено из области бизниса и менаџмента, коjа ће им помоћи при будућем запошљавању. Вештине у управљању проjектима, лидерске способности, пословна комуникациjа и тимски рад, само су неке од области у коjима ће се полазници усавршавати.

Програм ће почети 22.07. у Приштини и траjаће 6 недеља. 4 дана недељно биће проведена у раду на проjекту, а jедан дан недељно биће употребљен за обуку у Приштини или Београду (трошкови покривени од стране Coca Cola Hellenic).

Coke Sales Summership

Шта ћу радити?

Теренска продаjа: Кроз искуство из прве руке, радећи на терену са нашим наjбољим тржишним програмерима стећи ћете искуство у раду са наjjачом снагом у области продаjе у регион. Тражимо кандидате из следећих градова: Приштина, Призрен, Пеђ, Урошевац, Гњилан.

Coke Sales Summership

Када?

Процес селекциjе и сам програм одржаће се по следећем распореду (само кандидати коjи прођу прву рунду тестирања биће контактирани):

  • Први круг: 16.03. - 06.05. - Онлаjн образац за приjављивање - на енглеском
  • Други круг: 23.05. - 27.05. - групна процена – на албанском
  • Трећи круг: 06.06. - 17.06. - Интервjу – на албанском и енглеском
  • 01.07. – Обjавићемо одабране кандидате за програм "Coke Sales Summership"

Молимо да будете сигурни да ћете испратити цео процес селекциjе до краjа, као и траjање самог програма, и молимо да буидете сигурни да ћете бити у могућности да путуjете у Приштину jедном недељно у случаjу да сте ситуирани негде другде jер се неће правити промене у распореду или програму.

Coke Sales Summership